SNS, Mạng xã hội

【 Facebook Page 】

 ★☆★ SHIN Bridge Swim Club ★☆★

  https://www.facebook.com/SHIN-Bridge-Swim-Club-111974390199278/  * CLICK !! *

 

【 Instagram 】

 ID : shinbridgeswim

【 You Tube 】

 ① For Beginner & Intermediate ( 泳ぎ方HOW TO / 水上安全 など ) 準備中

 ② For Competitive Swimmers ( Techniques / Training Methods ) 準備中

Blog

 ① ★☆★ SHIN BRIDGE SWIM CLUB @ Hanoi, Vietnam ★☆★ 】

   https://shinbridgeactivity.fc2.net/ * CLICK !! *

   ( About Our Activity, How To Swim, etc. ) (Về hoạt động của chúng tôi,cách bơi)

 ② 【 Competitive Swimming 情報館 】 ( Techniques / Training Methods / TOP Swimmers ) 準備中

 ③ ❤♡❤ Love Việt Nam ❤♡❤ 】

   https://shinbridgeloveviet.fc2.net/ * CLICK !! *    

   ( Life / Sightseeig / Foods / Culture / Language ) ( Cuộc sống/ Phong cảnh/ Ẩm thực /Văn hóa / Ngôn Ngữ)